Make your own free website on Tripod.com

Budowlane roboty, takie jak remont, budowa i rozbiórka są nieodłącznie związane z wytworzeniem kruszywa, gruzu i innych śmieci, które muszą być prawidłowo składowane, a później wywiezione we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane są bardzo wartościowym surowcem wtórnym obejmującym szczególnie betonowy gruz oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one zgromadzone w przystosowanych do tego kontenerach. Kontenery powinny zostac dostarczone, a później odebrane przez firmę wywozową. W razie, gdy remont jest mało czasochłonny i ilość poremontowych odpadów nie wymaga używania kontenerów, gruz powinien być wywieziony w specjalnych workach. Gruz może być przekazany do punktu selektywnego zbierania komunalnych odpadów przez posiadacza remontowanej nieruchomości. Niemniej w przypadku, gdy roboty budowlane mają rozległy charakter, a przewidywana ilość poremontowych odpadów jest raczej duża, należy przemyśleć wynajem kontenerów. W dzisiejszych czasach wśród polskich firm funkcjonuje szereg małych i średnich podmiotów gospodarczych, które zajęły się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkowaniem kontenerów. Mogą one mieć charakter biurowy, magazynowy, socjalny lub sanitarny. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się modułowe kontenery wyróżniające się pod względem funkcjonalności, estetycznego wykonania i wysokiej jakości. Kontenery na pobudowlane śmieci muszą posiadać pojemność wynoszącą około 1,5 – 8 metrów sześciennych, gdy będą one użyte na ciężkie odpady, w tym beton, gruz i ziemię. W przypadku lekkich odpadów budowlanych mimo wszystko lepiej sprawdzą się kontenery o większej pojemności. Wynika to stąd, że lekkie, poremontowe odpady w praktyce mają większe rozmiary lub objętość, np. wełna służąca do ocieplania, gipsowo – kartonowe płyty, styropian. Przedsiębiorstwa zajmujące się użyczaniem, wytwarzaniem i sprzedażą kontenerów mogą wykonywać też usługi o dodatkowym charakterze, w tym odbiór kruszywa i innych pobudowlanych śmieci. Konsument, który chce skorzystać z z dodatkowej usługi musi skontaktować się z przedsiębiorstwem telefonicznie. Wynajem kontenerów z reguły przebiega w ten sposób, że pojemniki o odpowiedniej wielkości są przewożone przez firmę do ustalonego miejsca i na ustalony czas. Po upływie ustalonego terminu odbiera się je wraz z odpadami, które zostają wywiezione w odpowiednie miejsce. Właściciel nieruchomości może zażądać karty poświadczającej przekazanie odpadów.